Službeno iz Općine

Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor […]

Nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje 01.01.2010.-31.12.2017. možete preuzeti OVDJE ! Evidenciju sklopljenih ugovora o Bagatelnoj /jednostavnoj nabavi za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE ! Registar ugovora o […]