Gospodarstvo Općine Sveti Križ Začretje

OSNOVNI PODACI O ZONI MALOG GOSPODARSTVA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Radni naziv zone: Zona malog gospodarstva “LUG”, Sveti Križ Začretje.
Lokacija zone:
Definirana prostornim planom južno od naselja Sveti Križ Začretje na lokaciji “Lug” u pravcu Zaboka

Površina:
Prostornim planom rezervirana je ukupna površina od 970.000 m², a prva faza realizacije Zone obuhvaća 670.000 m²

Infrastruktura:

– izgrađena je pristupna cesta u ukupnoj duljini 1.500 m
– izgrađena je plinoopskrbna mreža
– izgrađena je vodoopskrbna mreža
– kroz zonu prolaze klasični i optički magistralni telekomunikacijski kabel

Vlasništvo zemljišta:

– 200.000 m² je u vlasništvu poduzetnika.
– 20.000 m² u što ulazi i površina nove
ceste je u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje
– 450.000 m ² je u vlasništvu privatnih osoba(poljoprivrednika).

Broj poduzetnika u zoni :

– sada u području zone djeluje 8 poduzetničkih tvrtki
– 6 poduzetnika je u fazi izgradnje proizvodno poslovnih objekata
– 3 poduzetnika su u fazi ishođenja građevinske dozvole
– 3 poduzetnika su u fazi izrade projektne dokumentacije

Broj zaposlenih :

– na području zone u I. fazi planira se 625 zaposlenih
– sadašnjih osam poduzetničkih tvrtki zapošljava 240 radnika
– broj novozaposlenih nakon prve faze biti će 385

Pogodnosti za poduzetnike :

– oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa kod gradnje proizvodnih objekata
– oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja za investitore koji grade proizvodne objekte
– oslobađanje od plaćanja općinskih poreza u prve dvije godine poslovanja
– logistička potpora kod otkupa zemljišta od privatnih vlasnika te rješavanje poslova u katastru i zemljišno-knjižnoj službi
– logistička potpora i posredovanje u rješavanju odnosa s tvrtkama komunalne infrastrukture.