Sjednice Općinskog Vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Poziv s materijalima možete preuzeti OVDJE! Donijete akte možete preuzeti OVDJE! Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE! Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, […]

13. sjednica Općinskog vijeća

Poziv s materijalima možete preuzeti OVDJE! Konačno Izvješće o obavljanoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne […]

7. sjednica Općinskog vijeća

Poziv s materijalima možete preuzeti OVDJE! Procjenu rizika od velikih nesreća Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE! Zapisnik sa sjednice možete preuzeti OVDJE! Donesene akte možete preuzeti OVDJE!