Akti Općine

Komunalni red

Odluka o komunalnom redu Općine Sveti Križ Začretje Odluku o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama možete preuzeti OVDJE […]

Strateški dokumenti

Strategija razvoja Općine Sveti Križ Začretje 2014. – 2020. Strategija razvoja turizma na području Općine Sveti Križ Začretje

Zbrinjavanje otpada

Plan gospodarenja otpadom možete preuzeti ovdje ! Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Križ Začretje Odluka o mjerama […]

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti  OVDJE ! Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) i članka  44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni […]