Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzetOVDJE !

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) i članka  44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13, 15/14)  načelnik Općine Sveti Križ Začretje 05.01.2018. godine načelnik Općine Sveti Križ Začretje donio je Plan nabave za 2018. godinu. Plan možete preuzeti OVDJE.

2. Izmjenu Plana nabave za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE !

1. Izmjenu Plana nabave za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE !

Općinski načelnik 17.10.2017. godine donio je dopunu  Plana nabave za 2017. godinu.  Navedeni akt možete preuzeti OVDJE.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13, i 13/14 – OUSRH) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13, 15/14) Općinski načelnik 19.12.2016. godine donio je Plan nabave za 2017. godinu.  Navedeni akt možete preuzeti OVDJE.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13, i 13/14 – OUSRH) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13, 15/14) Općinski načelnik 29.07.2016. godine donio je 1. Izmjenu Plana nabave za 2016. godinu.  Navedeni akt možete preuzeti OVDJE.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13, i 13/14 – OUSRH) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13, 15/14) Općinski načelnik 02.01.2016. godine donio je Plan nabave za 2016. godinu. Plan nabave možete pogledati OVDJE !

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13) Općinski načelnik 02.01.2015. godine donio je Plan nabave za 2015. godinu. Plan nabave možete pogledati OVDJE !

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 32.Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na svojoj 7. sjednici održanoj 30.01.2014. godine donjelo je Odluku o provedbi postupka bagatelne nabave koju možete preuzeti OVDJE !

Informacije o postupcima javne nabave, postupcima za dodjelu koncesija te dokumentaciji za nadmetanje možete vidjeti OVDJE

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Sveti Križ Začretje kao naručitelj u postupku javne nabave u sukobu interesa možete vidjeti OVDJE

Plan nabave za 2020. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave: eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2021. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2022. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave: eojn.nn.hr/Oglasnik/