Strategija razvoja turizma

Sažetak projekta:

Izrada Strateškog plana razvoja turizma – Strategije razvoja turizma Općine Sveti Križ Začretje do 2027. godine

Izrada Strategije financira se potporom iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a temeljem odobrenih sredstava prema Natječaju za provedbu Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuiranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

Prema Odluci o prihvatljivosti projekta iznos potpore iznosi 308.625,00 kn.