Dogradnja dječjeg vrtića u Svetom Križu Začretju

Naziv projekta: Dogradnja dječjeg vrtića

Šifra projekta: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0019

Sažetak projekta:

U dječji vrtić Sveti Križ Začretje u pedagoškoj godini 2021./2022. upisano je 110 djece koja su raspoređena u 5 odgojno-obrazovnih skupina (jednu jasličku te četiri vrtićke skupine). S obzirom na to da postojeći smještajni kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe stanovništva, ovim projektom se želi omogućiti da što veći broj djece ima osiguran smještaj u dječjem vrtiću.

Projektom se planira dogradnja i opremanje dva nova dnevna boravka, jedan za djecu jasličke dobi i jedan za djecu vrtićke dobi, čime bi se osigurao smještaj za dodatnih 32 djece. Realizacijom projekta dječji vrtić će raspolagati s dvije jasličke skupine i 5 odgojno obrazovnih skupina za djecu vrtićke dobi što će riješiti problem nedostatnih kapaciteta za dnevni smještaj djece predškolske dobi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt će rezultirati dogradnjom i opremanjem postojeće ustanove sa dva nova dnevna boravka čime će se povećati broj mjesta za dodatnih 32 djece.

Ukupna vrijednost projekta: 886.375,00 EUR

Iznos koji financira EU: 324.905,43 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 20.3.2023. – 20.03.2025.

Amblemi i izjava dostupni su na linku:https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter

Generator uzoraka:https://www.euinmyregion.eu/generator