Provedbeni program Općine Sveti Križ Začretje

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji izrađuje i donosi izvršno tijelo. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Provedbeni program Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 2022.-2025. možete preuzeti OVDJE!