Provedbeni program Općine Sveti Križ Začretje

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji izrađuje i donosi izvršno tijelo. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Provedbeni program Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 2022.-2025. možete preuzeti OVDJE!

Prilog 1. Predložak za provedbeni program

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Godišnje Izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu

Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 2022. – 2025.