Jedinstveni upravni odjel – Kontakti

tel: 049 227 764
fax: 049 227 850
e-mail: info@sveti-kriz-zacretje.hr

Pročelnica:

Maja Jerneić Piljek, mag.iur.

e-mail: maja@sveti-kriz-zacretje.hr

Referent za upravne i administrativne poslove:

Lidija Lisjak, bacc. javne uprave

e-mail: lidija@sveti-kriz-zacretje.hr

Stručni suradnik za ekonomske poslove:

Jasminka Lasić, oec.

e-mail: jasminka@sveti-kriz-zacretje.hr

Viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo:

Goran Roginić, mag. oec.

e-mail: racunovodstvo@sveti-kriz-zacretje.hr

Referenti za obračun i naplatu općinskih prihoda:

Natalija Jerneić
e-mail: natalija@sveti-kriz-zacretje.hr

Komunalni redar

Davor Bezjak

Kontakt mobitel: 091 1 227 850

e-mail: davor@sveti-kriz-zacretje.hr

Administrativni tajnik:

Sabina Sirovec

e-mail: info@sveti-kriz-zacretje.hr

Građani mogu probleme vezane uz održavanje komunalne infrastrukture prijaviti  na mobitel: 091 1 227 850

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje raspolaže sljedećim bazama osobnih podataka:

  • Zbirka obveznika plaćanja komunalne naknade
  • Zbirka korisnika grobnih mjesta na mjesnom groblju u Svetom Križu Začretju
  • Matična evidencija službenika i namještenika Općine Sveti Križ Začretje
  • Baza osobnih podataka obveznika poreza na tvrtku,
  • Baza osobnih podataka obveznika poreza na kuće za odmor,
  • Baza osobnih podataka obveznika poreza na korištenje javnih površina,
  • Baza osobnih podataka obveznika poreza na potrošnju