Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE !

Program javnih potreba u sportu Općine Sveti Križ Začretje u 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje u 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Program utroška sredstava od prodaje stanova Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Odluku o raspodjeli sredstava za subvencije u poljoprivredi Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Program utroška sredstava ostvarenih od legalizacije zgrada sa područja Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Odluku o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Socijalni program Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Odluku o I. Izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE !

Odluka o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE !

Odluku o I. Izmjeni Socijalnog programa Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Odluku o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Odluku o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Odluku o I. Izmjeni Programa Javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Odluku o I. Izmjeni programa za subvencije u poljoprivredi Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Odluku o I. Izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Odluku o I. Izmjeni Javnih potreba u sportu Općine Sveti Križ Začretje u 2015. godini možete preuzeti OVDJE !

Odluku o II. Izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE !

Odluku o II. Izmjeni Socijalnog programa Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Odluku o II. Izmjeni Programa Javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE !

Pregled isplaćenih donacija za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE !

Izvješće načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2015. možete preuzeti OVDJE !

Referentna stranica – Izvještaji Proračuna, Proračunskih i Izvanproračunskih korisnika možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR – RAS možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikacij možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine možete vidjeti OVDJE !

Bilanca stanja na dan 31.12.2015. možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o obvezama možete vidjeti OVDJE !

Godišnji obračun Proračuna za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE !