Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu

Vodič za građane

Odluka o proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu

Odluka o I. izmjeni Proračuna za 2019.

Odluka o II. izmjeni Proračuna za 2019.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.

Odluka o II izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.

Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu

I. izmjena programa javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini

Socijalni program Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu

I. izmjena Socijalnog programa za 2019. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu

I. izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli financijski sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društva

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Križ  Začretje za 2019. godinu

I Izmjena Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Križ  Začretje za 2019. godinu

Program utroška sredstava dijela boravišne pristojbe za 2019. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodne mreže

I. Izmjena Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodne mreže

Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine možete preuzeti OVDJE.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Pregled isplaćenih donacija u 2019. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2019. godini

Godišnji financijski izvještaji – 2019.

Konsolidirani financijski izvještaji – 2019.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu