Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu

Financijski izvještaj od 01.01. – 31.12.2017.

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2017.

Registar ugovora za 2017. godinu

Pregled isplaćenih donacija u 2017. godini.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.

Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodne mreže

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.siječnja do 21.prosinca 2017.

ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU

Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu

PROGRAM javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje u 2017. godini

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU

Vodić za građane

1.Izmjena Programa gradnje

1.Izmjena Programa javnih potreba u kulturi

1.Izmjena Programa održavanja

1.Izmjena Socijalnog programa

1.Rebalans Proračuna

Polugodišnji obračun Proračuna

Odluka  o 2. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu

2. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

2. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu

2. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

1. izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Sveti Križ Začretje u 2017. godini

1. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

2. izmjena Socijalnog programa za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu