Akti Općine

Odluka o javnim priznanjima

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE Klasa:061-01/12-01/02 Urbroj: 2197/04-01-12-2 Sveti Križ Začretje, 26.07.2012. Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narode novine […]

Imovina Općine

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE Odluku o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE Odluku o […]

Predškolski odgoj

Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE ! Odluku o sufinanciranju djelatnosti dadilje možete preuzeti […]

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 335-01/15-01/01 URBROJ: 2197/04-01-15-2 Sveti Križ Začretje, 14.12.2015. Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka […]

Groblje

Odluku o groblju Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE ! Odluku o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i cijeni grobljanskih usluga možete preuzeti OVDJE !

Naplata potraživanja

Odluka o proceduri obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Sveti Križ Začretje možete vidjeti OVDJE !