Akti Općine

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti  OVDJE ! Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) i članka  44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni […]

Javna nabava za 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13) Općinski […]

Proračun općine za 2013. godinu

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2013. možete preuzeti OVDJE !!! Odluku o II. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2013. možete preuzeti OVDJE !!!