Akti Općine

Zbrinjavanje otpada

Plan gospodarenja otpadom možete preuzeti ovdje ! Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Križ Začretje Odluka o mjerama […]