Vodoopskrba i odvodnja

Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine možete preuzeti OVDJE !

Odluku o naknadi za razvoj na uslužnom području možete preuzeti OVDJE !