Prostorni plan Općine Sveti Križ Začretje

Preuzmite II Izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Sveti Križ Začretje u PDF formatu OVDJE !

Odluku o donošenju III Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Sveti Križ Začretje u PDF formatu OVDJE !

1.0. KORIŠTENJE I NAMJENA – III IZMJENA I DOPUNA

IV Izmjene i dopune Prostornog plan Općine Sveti Križ Začretje u PDF formatu OVDJE !

1.0. KORIŠTENJE I NAMJENA – IV. izmjene i dopune

2.1. PROMET – IV. izmjene i dopune

2.2. ENERGETSKI SUSTAVI – IV. izmjene i dopune

2.3. VODNOGOSPODARSTVENI SUSTAVI – IV. izmjene i dopune

GRAĐEVINSKO PODRUČJE 1. – IV. izmjene i dopune

GRAĐEVINSKO PODRUČJE 2. – IV. izmjene i dopune

Pročišćeni tekst ODREDBI ZA PROVOĐENJE Prostornog plana uređenja možete preuzeti ovdje