Komunalna naknada

Odluku o komunalnoj naknadi možete preuzeti OVDJE

Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti OVDJE