Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu

Proračun za 2020

Vodič za građane

Odluka o izvršavanju proračuna

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje DVD-a

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodne mreže

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2020. godini

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program utroška dijela turističke pristojbe

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020.-2023.

Socijalni program

Financijska izvješća I.-III. 2020

Financijska izvješća I.-VI. 2020.

Konsolidirana financijska izvješća I.-VI. 2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2020.

Financijska izvješća I.-IX. 2020.

Odluka o 1. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu

Odluka o 1. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje

1. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

1. izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

1. izmjena Socijalnog programa Općine Sveti križ Začretje za 2020. godinu

1. izmjena Plana razvoja sustava civilne zaštite 

1. izmjena Financijskog plana Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2020.–30.06.2020.

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2020.

Pregled isplaćenih donacija u 2020. godini

Financijska izvješća I.-XII. 2020.

Konsolidirana financijska izvješća I.-XII. 2020.