Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Vodič za građane

Odluka o proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Program javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2018. godini

Socijalni program Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli financijski sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društva

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Križ  Začretje za 2018. godinu

Program utroška sredstava dijela boravišne pristojbe za 2018. godinu

Odluka o 1. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodne mreže

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine

1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

1. izmjena Socijalnog programa Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

1. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

1. izmjena Programa javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje u 2018. godini

Odluka o III. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

2. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine

2. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

1. izmjena Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu

Pregled isplaćenih donacija i sponzorstava u 2018. godini

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

Registar ugovora za 2018.

Financijska izvješća za 2018. godinu