Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE !

1.Izmjena Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu

Vodič za građane možete preuzeti OVDJE !

Program javnih potreba u sportu Općine Sveti Križ Začretje u 2016. godini možete preuzeti OVDJE !

1. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godini možete preuzeti OVDJE !

Program utroška sredstava od prodaje stanova Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godini možete preuzeti OVDJE !

1. Izmjena Programa utroška sredstava od prodaje stanova za 2016. godinu

Program utroška sredstava ostvarenih od legalizacije zgrada sa područja Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godini možete preuzeti OVDJE !

Socijalni program Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Odluku o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2016. godini možete preuzeti OVDJE !

Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava možete preuzeti OVDJE !

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE !

1. Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJE !

1. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Polugodišnji obračun proračuna za 2016. godinu

Financijska izvješća Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Konsolidirana financijska izvješća Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

1. IZMJENA PROGRAMA javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje u 2016. godini

1. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2016. GODINU

1. IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2016. GOD.

2. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2016. GODINE

2. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

2. IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2016. GODINU

ODLUKA O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2016. GODINU

ODLUKA o prvoj izmjeni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava

Izvješće o isplaćenim donacijama možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. možete preuzeti OVDJE !

Financijska izvješća Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE !

Registar ugovora za 2016. možete preuzeti OVDJE !