Novosti

JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: […]

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Općinskog vijeća KLASA:940-01/24-01/002 URBROJ:2140-28-03-24-2, Općina Sveti Križ Začretje raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnine. Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Obavijest o ispuhivanju plina

Tvrtka Plinacro d.o.o., u svrhu izgradnje brze ceste Zabok – Krapina, obavit će radove prelaganja/izmještanja plinovoda DN 500 Rogatec – Zabok. Ispuhivanje će se obaviti dana 18.06.2024. u vremenu od […]

Ponovljeni Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Općinskog vijeća KLASA:940-01/23-01/004, URBROJ: 2140-28-03-24-8 od 28.05.2024. godine Općina Sveti Križ Začretje raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnine. Natječaj možete preuzeti OVDJE.

JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: […]