Mate Maras održao predavanje o Shakespereu

Mate Maras, ugledni hrvatski intelektualac, poliglot i diplomat s diplomom fizičara zagrebačkog PMF-a, dobitnik nagrade Društva hrvatskih književnih prevoditelja za prijevod sabranih djela Shakesperea i prvi Hrvat kojeg je nagradila Academie Française održao je učenicima svetokriške osnovne škole predavanje o Shakespeareu i njegovom Hamletu. Svoje predavanje završio je Shakesperovon porukom:

“Kralj je prosjak, sada kad je gotova drama;
Sve se dobro svršilo, ako nam se molbe usliše
Da izrazite svoje zadovoljstvo; to ćemo platiti vama
Trseći se da vam ugađamo, iz dana u dan sve više.
Stog vama uloge naše, a nama strpljivost vaša;
Dajte nam ljubazne ruke, a uzmite srca naša.”