Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto administrativni tajnik

Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Križ Začretje, raspisao je Natječaj za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni Odjel Općine Sveti Križ Začretje, na neodređeno vrijeme (uz trajanje probnog rada u trajanju od dva mjeseca) na radno mjesto administrativnog tajnika (tajnice), u vezi čega dajemo slijedeću:

O B A V I J E S T

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto administrativni tajnik (tajnica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje održati će se 26. studenog 2012. godine u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje, s početkom u 11,00 sati. Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji su primili pismeni poziv za testiranje. Pravni izvori koje treba koristiti kandidat za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te opis postupka provjere znanja i sposobnosti objavljeni su u Obavijesti i uputama kandidatima na web stranici Općine Sveti Križ Začretje 12.11.2012. godine. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.