Trio Pustički održao koncert u dvorcu

Usprkos snijegu braća Pustički su prevalila 60 km da Svetokrišćanima na dar održe najavljeni Adventski koncert Mozartovih skladbi u dvorcu. Mozart je živio upravo u doba kad je dvorac dobio svoj konačni građevinski izgled, pa je Mozartova glazba u dojmljivoj izvedbi glazbenika udahnula izvorno ozračje u povijesni ambijent. Malobrojnim nazočnima Trio Pustički pružio je osobit užitak.
Trio Pustički osnovan je 2009. godine, a sastav čine dva brata i sestra, violist Kresimir, čelist Branimir i violinistica Mirjam. Svaki od njih mnogostruko je nagrađivan, mnogostrano angažiran i međunarodno vrlo ugledan gudač na svom instrumentu. Osobitost Tria Pustički jest činjenica da u sastavu sudjeluju samo gudači, što je vrlo zahtjevno i osobita rijetkost u glazbenom svijetu.
(Usputna zaminljivost: Današnji vlasnik dvorca kao nagrađivani mladi violinist na jednom od svojih koncerata nastupio odjeven kao mali Mozart, a Slavko Kopač ga je nagradio skulpturom violinistice koja danas krasi komornu dvoranu dvorca i dio je izložbe uoči stote obljetnice slikareva rođenja.)