Održani izbori za predstavnike u EU parlament

U nedjelju su održani izbori za predstavnike u EU parlament. U našoj općini biralo se na 14 biračkih mjesta. Od ukupno 4945 birača na biralište je izašlo 808 ljudi što je 16,34 %. Važećih listića je bilo 749, a nevažećih 59. Glasači u našoj općini dali su svoje glasove slijedećim strankama:
1. Abeceda demokracije                            – 8
2. Agenda mladih demokrata                  – 2
3. Akcija mladih                                         – 8
4. ASH, DSŽ, SP, SUH                               – 7
5. ABH, Jedino Hrvatska                          – 4
6. A-HSS                                                      – 11
7. A-HSP                                                      – 3
8. Demokratski centar                              – 4
9. Glas razuma                                           – 8
10. HRAST                                                 – 13
11. HČSP                                                     – 1
12. HDZ, HSP AS, BUZ                    – 236
13. HRS                                                       – 8
14. HSS, HSLS                                    – 43
15. HSP                                                       – 6
16. HDSSB, HDSSD, zeleni HR             – 1
17. Hrv. laburisti                               – 69
18. Kand. lista grupe birača                   – 11
19. NS, NSS                                                 – 0
20. NSH                                                       – 6
21. Obiteljska stranka                               – 8
22. Piratska stranka                                   – 7
23. Pokret za modernu Hrvatsku           – 4
24. SDP, HNS, HSU                           – 241
25. SRP                                                         – 3
26. SU                                                           – 20
27. ZNL                                                         – 2
28. Zeleni zajedno                                        – 12

Pojedinačno najviše glasova dobili su:
1. Kristijan Tušek – HDZ, HSP AS, BUZ                 – 90
2. Ruža Tomašić – HDZ, HSP AS, BUZ                   – 40
3. Dubravka Šuica – HDZ, HSP AS, BUZ                – 29
4. Damir Hršak – Hrv. laburisti – Stranka rada     – 25
5. Jozo Radoš – SDP, HNS, HSU                               – 15