5. sjednica Općinskog vijeća

Poziv na 5. sjednicu i  zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 28. listopada 2013. godine možete vidjeti OVDJE !
Odluku o II. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o II. izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o I. izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o pokriću manjka iz prethodnih godina možete vidjeti OVDJE !
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu možete vidjeti OVDJE !

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu možete vidjeti OVDJE !
Program javnih potreba u športu za 2014. godinu možete vidjeti OVDJE !
Socijalni program za 2014. godinu možete vidjeti OVDJE !
Program utroška sredstava od prodaje stanova u 2014. godini možete vidjeti OVDJE !
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2014. možete vidjeti OVDJE !
Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa možete vidjeti OVDJE !