Izvršena je opsežna sanacija dijela županijske ceste

Izvršena je opsežna sanacija dijela županijske ceste oznake Ž 2161 u Temovcu ukupne dužine oko 380,00 m, na usponu prema Pustodolu Začretskom čime je za mještane oba zaseoka kao i ostale korisnike prometnice znatno poboljšana sigurnost prometovanja na tom dijelu a nadležnoj ustanovi daljnje održavanje. Od radova koje je financirala Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije izvedeno je:
Postava velikog cestovnog rubnjaka u dužini 230 m,
Postava konusnih trapeznih betonskih kanalica za odvodnju u dužini 200 m,
Izrada jednog vodolovnog grla (komplet cestovni slivnik) te dio zacjevljenja u svrhu odvodnje. Pripremni i završni radovi (čišćenje, špricanje, pokosi, iskopi, nasipanja, bankine) sa presvlačenjem kolnika novim asfaltnim slojem od oko 1800 m2. Investicija iznosi oko 289.000,00 kuna sa PDV-om.