Općina proglasila elementarnu nepogodu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 920-11/14-01/02
Urbroj: 2197/04-03/4-14-11
Sveti Križ Začretje, 20.08.2014.

Građanima Općine Sveti Križ Začretje

PREDMET: Proglašenje elementarne nepogode

Uslijed pojave obilnih padalina u noći sa 13. na 14. kolovoza te tijekom dana 14. kolovoza ove godine poplavljen je dio područja Općine Sveti Križ Začretje.
Također, kao posljedica izrazitog natapanja i kvašenja tla došlo je do aktiviranja mnogobrojnih klizišta i odrona zemlje. Također u nekim slučajevima zabilježene su i depresije terena.
Sve gore navedeno imalo je za posljedicu znatno otežavanje normalnog prometovanja kao i obavljanje normalnih gospodarskih i životnih aktivnosti stanovništva pa je na zahtjev načelnika Općine Sveti Križ Začretje, župan Krapinsko-zagorske županije proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Sveti Križ Začretje.
Obavještavaju se građani Općine Sveti Križ Začretje da, sukladno točki A.8. Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine 96/98) do 28.08.2014. godine mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode nastalu na svojoj imovini.
Šteta se prijavljuje na zakonom propisanom obrascu u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Kos, dipl.oec.