Amatersko dramsko kazalište objavilo natječaj

AMATERSKO DRAMSKO KAZALIŠTE
Sveti Križ Začretje

RADI POTICANJA DRAMSKOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA
raspisuju
NATJEČAJ
za najbolji DRAMSKI TEKST
Dramski tekst temelj je kazališta i kazališnog izričaja.
Dramski je pisac kreator, tvorac, stvaralac, autor dramskog teksta.
Pozivaju se svi kojima je takav način izričaja blizak da stvore djelo uobličeno u dramski tekst.

PRAVILA NATJEČAJA:

1. Dramski tekst mora zadovoljiti stilske i estetske kriterije (vanjska i unutarnja kompozicija, popis lica, didaskalije i dr. Formalni zahtjevi-upute za pisanje dramskog teksta mogu se dobiti od ADK Sv. K. Začretje ili na stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr).
2. Dramski tekst može biti pisan standardnim hrvatskim jezikom ili na dijalektu.
3. Dramski tekst mora biti veličine, ekvivalent:
– najmanje 25 „kartica teksta“, (1.800 slovnih mjesta na formatu papira A4)
– najviše 40 „kartica teksta“, (1.800 slovnih mjesta na formatu papira A4).
4. Dramski tekst (tri primjerka)slati pod zaporkom koja sadrži riječ i peteroznamenkasti broj upisan na svakoj stranici dramskog teksta. Uz primjerke dramskog teksta dostaviti zatvorenu omotnicu na kojoj upisati istu zaporku kao i na primjercima dramskog teksta. U omotnicu priložiti podatke o autoru: Ime i prezime, adresu, mjesto prebivališta, broj pošte, kontakt telefon, e-mail.
5. Dramski tekst dostaviti preporučenom pošiljkom na:
– AMATERSKO DRAMSKO KAZALIŠTE 49223 Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 2.
6. Natječaj je otvoren od 26. kolovoza 2014. i traje do 13. prosinca 2014.
7. Zaprimljene dramske tekstove pročitat će povjerenstvo za odabir te odabrati najbolji dramski tekst.
8. Nagrada za dramski tekst sastoji se od plakete i novčanog iznosa.
9. Pristigli dramski tekstovi u okviru ovog natječaj se ne vračaju i ostaju u vlasništvu ADK Sv.
K. Začretje te sa njima raspolažu ničime osporavani.
10. Svi pristigli tekstovi biti će objavljeni u Zborniku i podijeljeni svim knjižnicama na području Krapinsko-zagorske županije i knjižnicama sa područja mjesta prebivališta autora dramskog teksta ukoliko je autor dramskog teksta izvan područja Krapinsko-zagorske županije.
11. Dramski tekst prijavljen na ovaj natječaj ne smije biti nigdje ranije objavljen i uprizoren do završetka radnji po ovom natječaju.
12. Završetak radnji po ovom natječaju je trenutak objave rezultata natječaja i uručenje nagrade.
13. Nagrada će biti uručena u tjednu u kojem je Svjetski dan kazališta u Sv. K. Začretje!


Za ADK
Boris-Roman Blažinić