Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje, u skladu sa osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine za 2014. godinu, donio je Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2014./2015. Prema navedenoj Odluci Općina Sveti Križ Začretje će u školskoj godini 2014/2015. sufinancirati će troškove prijevoza redovitim učenicima od I-IV razreda srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje. Prijevozom učenika srednjih škola, u smislu ove odluke smatra se putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika u autobusnom i željezničkom prometu koji se obavlja od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici od I-IV razreda srednjih škola s prebivalištem na području općine Sveti Križ Začretje koji su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske i svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu (što uključuje i učeničku praksu) sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus, vlak).
Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na sljedeći način:
a) kod javnog linijskog autobusnog prijevoza s određenim iznosom prema određenoj zoni: I zona do 10 km, sa 63 kn; II zona od 10,01 do 20,00 km, sa 87 kn; III zona od 20,01 do 30,00 km, sa 108 kn; IV zona od 30,01 do 40,00 km, sa 123 kn; V zona od 40,01 do 50,00 km, sa 144 kn; VI zona od 50,01 i više km; sa 168 kn;
b) kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5 % cijene mjesečne učeničke karte
Ako je u mjesecu broj nastavnih dana deset ili manje subvencija se umanjuje za ½ i prijevoznici su dužni učenicima izdati polumjesečnu kartu.“
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika.