Postavljene nove dječje sprave za igranje kod Osnovne škole

Pomalo zaboravljeni prostor sportskih terena uz Osnovnu školu Sveti Križ Začretje danas je obogaćen setom dječjih sprava za igranje. Vrijednost postavljenih sprava iznosi 58.128,13 kn. Mini projekt revitalizacije igrališta provodi se zajedno sa osnovnom školom, gdje škola daje prostor za igru, a Općina osigurava sprave za igranje. Navedenom akcijom nastojimo građanima, a prvenstveno djeci omogućiti što više sportskih terena za igranje i rekreaciju. Tako će se, osim nabave sprava izgraditi pristupna rampa koja će omogućiti jednostavniji prilaz igralištu kako sportašima, tako i roditeljima, odnosno najmlađima sa dječjim kolicima. U narednom periodu u svrhu zaštite djece, uz suglasnost škole, namjerava se postaviti i ograda prema ulici Marijie Jurić Zagorke. U daljnjem planu je i obnova postojećih terena s čime se započelo u ljeto 2014. kada su iscrtane linije i obojane sprave. Pred nama je još nekoliko zahvata obnove sportskih terena i pješčanika čije dovršenje se planira do nove sezone za igranje 2015. Svi zahvati na izgradnji i obnovi igrališta provedeni su na hvale vrijednu inicijativu roditelja i uz njihovu potporu. Velik broj građana se također uključuje u slične akcije gdje se u naseljima i mjesnim odborima pokreću inicijative za izgradnju igrališta ili za revitalizaciju postojećih.