Predstavljena knjiga Politizam Zdravka Mršića

U nazočnosti brojnih slušatelja autor Zdravko Mršic predstavio je u dvorcu svoju novu knjigu POLITIZAM Prilagodba i zaštita života. Pisac je sam iskovao riječ „politizam“ kako bi označio pristup uređenju ljudskih i društvenih odnosa kojim treba zamijeniti sustav u kojem je stvoreni kapital izvan nadzora država i naroda. U stiješnjenom svijetu kapital proizvoljnim premještanjem stvara neizvjesnost u životu ljudi, slabi prostore države i uništava narode. To je uzrok propadanja Europe i Hrvatske, koje se slijepo drže ideologije liberalizma. Kapital je proizveo stanje unutarnjeg rata u gotovo svim zemljama. Takva uloga kapitala neodrživa je u globalnom svijetu i sahranit će kapitalizam. Današnje političko previranje u svijetu posljedica je tranzicije iz kapitalizma u politizam, koji će donijeti snažan razvitak mjesnog, prostornog zajedništva i suradnju nacionalnih političkih zajednica. Potrebno je uspostaviti jedan jedini svjetski sustav uvjerenja, koji neće unositi podjele u vrsti, nego stvarati neprekinuto i nepodijeljeno ljudsko zajedništvo. Politika koju vode ljudi na svojem prostoru mora se oduprijeti daljinskom upravljanju prostorom i ljudima putem ideologija i slobodnog svjetskog tržišta. Riječ „politizam“ označuje pristup društvu, po kojemu politika sažima ukupno djelovanje ljudskih i društvenih sila (gospodarskih, sigurnosnih i kulturnih) kako bi se polazeći od stvarnog stanja naroda i prostora te uvažavajući životne potrebe proizvodila budućnost. Politizam je provođenje volje naroda i jednak je demokraciji na razini naroda, a na razini globalizirane ljudske vrste politizam označuje ukupno nastojanje vrste da nastavi svoju evoluciju putem rada i uporabe uma prilagodujuci se okolnostima koje sama mijenja. Autor je za stvaranje ideje politizma našao ohrabrenje u Isusovoj postavci da je Bog otac svih ljudi i naroda, a u dolasku pape Bergoglia na čelo Crkve prepoznao je ozbiljan znak nade za čovjeka.