Obavijest EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Obavještavamo Vas da danas, 06. veljače 2015. godine zbog izrazito obilnog snijega koji još uvijek pada te neprohodnih cesta nećemo biti u mogućnosti izvršiti uslugu odvoza komunalnog otpada na području Vaše općine. Odvoz komunalnog otpada izvršit ćemo sljedećeg petka prilikom čega će se pokupiti i dodatne vreće koje će se nalaziti pored kanti, ovisno o vremenskim prilikama koje će biti prisutne. Molimo Vas za razumijevanje s obzirom na nastalu situaciju.