Radovi na izmještanju instalacija komunalne infrastrukture

Na području Općine Sveti Križ Začretje u tijeku jedna od najvećih investicija u prometnu infrastrukturu na području Krapinsko-zagorske županije. Naime, u tijeku su radovi na izgradnji spojne ceste Zabok – Krapina. U prvoj fazi ove investicije, od čega se najveći dio iste realizira upravo na području Općine Sveti Križ Začretje, izgraditi će se otprilike 6,1 km moderne prometnice sa pripadajućim mostovima i propustima. Investitor Hrvatske ceste ovu investiciju pokrenuo je s ciljem osiguravanja ravnomjerne distribucije prometa na ulazu i izlazu s autoceste, a po njezinoj realizaciji omogućiti će se odvijanje alternativnog prometa u koridoru same autoceste. Osim toga, ova cesta ima zadaću povezivanja stambenih i radnih (industrijskih zona) središnjeg dijela Krapinsko-zagorske županije. U sklopu ove investicije u tijeku su intenzivni radovi na izmještanju instalacija komunalne infrastrukture (struja, voda, plin). Trenutno je najveće gradilište na kojem se vrši izmještanje instalacija na križanju ŽC 2158) – Ulica Matije Gupca i industrijske ceste.