Župni caritas poziva na prezentaciju projekta: “Moja zemlja”

caritas plakat - kopija