Obavijest tvrtke Crodux o testiranju sustava za uzbunjivanje

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

O B A V I J E S T

Tvrtka Crodux plin d.o.o., Terminal UNP-a na adresi Pustodol Začretski 18 d, Sveti Križ Začretje u subotu, 06. lipnja 2015. godine u 12:00 sati obaviti će prvo tesitranje sustava za uzbunjivanje i to aktivacijom sirene sa jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi (znak prestanka opasnosti).Obavještavamo sve stanovnike da se radi o vježbi s ciljem testiranja sustava za uzbunjivanje u slučaju potrebe te da se ne uznemiruju radi upotrebe zvučnih signala.