IV. Izmjene i dopune PPU Općine Sveti Križ Začretje

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje javnu raspravu o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje. Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Križ Začretje trajati će u vremenu od 22. srpnja do 29. srpnja 2015. godine, a javno izlaganje održati će se 23. srpnja 2015. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje.

n1
n2

IV. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !

Korištenje i namjenu površina možete vidjeti OVDJE !

Promet možete vidjeti OVDJE !

Energetski sustav možete vidjeti OVDJE !

Vodnogospodarski sustav možete vidjeti OVDJE !

Građevinsko područje 1. možete vidjeti OVDJE !

Građevinsko područje 2. možete vidjeti OVDJE !