Općina sufinancira kupnju knjiga za Osnovnu školu !

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 550-01/15-01/17
URBROJ: 2197/04-3-15-4
Sveti Križ Začretje, 28.07.2015.

O b a v i j e s t

Općina Sveti Križ Začretje u svojem je proračunu za 2015. godinu osigurala novčana sredstva za sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenika osnovnih škola. Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji djece s prebivalištem na području Općine Sveti Križ Začretje, a djeca su polaznici Osnovne škole Sveti Križ Začretje te osnovnih škola susjednih jedinica lokalne samouprave. Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje školskih udžbenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje zaključno do 01.rujna 2015. godine svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 sati, a svake srijede ( osim 05.08.2015. ) u vremenu od 07.00 do 19.00 sati.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika podiže se u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine ili na Internet stranici općine www.sveti-kriz-zacretje.hr.

Uz zahtjev roditelji su dužni priložiti preslike osobnih iskaznica te presliku kartice tekućeg računa.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Kos, dipl.oec.

Zahtjev za sufinanciranjem školskih udžbenika možete preuzeti OVDJE !