Stručno predavanje za odgajatelje

U ponedjeljak 21. ožujka, za odgojitelje dječjeg vrtića održano je stručno predavanje “Rana pismenost- preduvjet akademskog uspjeha”. Predavanje je održala Anet Sever, stručni suradnik logoped sa svrhom unapređivanja odgojno-obrazovnog rada u vidu osvješćivanja odgojitelja o važnosti poticanja rane pismenosti djece i osiguravanja temelja za njihov obrazovni, odnosno akademski uspjeh. Nadalje, odgojitelji su upoznati sa simptomima rizika za razvoj teškoća čitanja i pisanja,  budući da su vještine čitanja i pisanja ključ razvoja pismenosti, a njihovo svladavanje predstavlja prekretnicu u djetetovom životu i osnovu cjeloživotnog učenja. Također, odgojiteljima su predstavljeni miljokazi razvoja predvještina računanja. To su vrlo često zanemarene, ali neophodne vještine za svladavanje matematičkih vještina u školskoj dobi. Iz tog razloga, potrebno je već u predškolskoj dobi prepoznati simptome rizika za razvoj poremećaja matematičkih sposobnosti te djetetu omogućiti temelj za razvoj apstraktnog matematičkog mišljenja.

tekst: Anet Sever