Stručno predavanje za učitelje

Za učitelje razredne i predmetne nastave, 4. travnja održano je stručno predavanje pod nazivom „Specifične teškoće učenja – individualizirani pristup“. Predavanje je održala logopedinja Anet Sever, predstavivši individualizirane postupke u nastavi za djecu sa specifičnim teškoćama učenja. Specifične teškoće učenja (STU) obuhvaćaju populaciju djece koja ne uspijevaju postići odgovarajući obrazovni/akademski uspjeh, unatoč urednom intelektualnom statusu i nepostojanju bioloških, senzoričkih, psiholoških ili drugih vidljivih čimbenika. Pod terminom specifične teškoće učenja uglavnom govorimo o djeci s teškoćama čitanja (disleksija), pisanja (disgrafija) te računanja (diskalkulija). Radi se o djeci koja naprosto drugačije funkcioniraju od ostale djece te kod kojih bi učitelji trebali individualizirati metode poučavanja i vrednovanja njihova znanja, a u skladu s njihovim teškoćama, a posebno njihovim jakim stranama.

Predavanje je najviše usmjereno na korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u nastavi, budući da je OŠ Sveti Križ Začretje prva e-škola u Krapinsko-zagorskoj županije u kojoj se provodi pilot projekt „E-škole: uspostava razvoja digitalno zrelih škola“. Učenicima sa specifičnim teškoćama učenja, informacijska i komunikacijska tehnologija može znatno pomoći u učenju, organizaciji učenja te povezivanju nastavnog sadržaja, prije svega zbog mogućnosti istovremenog inputa kroz različite modalitete. Dakle, ICT ima ulogu korištenja nadomjesnih strategija učenja, što se treba iskoristiti kod poučavanja djece sa specifičnim teškoćama učenja, kako bi im se omogućilo kvalitetno i uspješno školovanje, osobni napredak i ostvarivanje obrazovnog potencijala.