Održana je 7. sjednica Koordinacijskog odbora Općina prijatelj djece

U zgradi Općine Sv. Križ Začretje, 19.05.2016. održana je 7. sjednica Koordinacijskog odbora Općina prijatelj djece. Na sjednici se raspravljalo o dosadašnjim aktivnostima provedenim za djecu i sa djecom, pripremama za Naj-akciju 2016. i aktivnostima u smjeru izrade Završnog izvješća i poziva komisiji iz Saveza društva naša djeca Zagreb, da napravi izvid i ocjenu dosadašnjih postignuća te do kraja studenog 2016. donese odluku da li naša općina zadovoljava sve kriterije za dobivanje počasnog  statusa Općina prijatelj djece. Predsjednica koordinacijskog odbora napomenula je da se prilikom ocjenjivanja, uz izvid na terenu, provodi anketiranje učenika i roditelja, stoga je vrlo važno širiti informacije o akciji  i sve aktivnosti unutar akcije prezentirati putem medija.