U rad je pušteno mobilno reciklažno dvorište

U srijedu, 29.06.2016. godine u Svetom Križu Začretju, u rad je pušteno mobilno reciklažno dvorište. To je pokretna tehnička jedinica koja služi  odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Općina Sveti Križ Začretje je opisanu mobilnu jedinicu nabavila uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za početak će biti smještena na Trgu hrvatske kraljice Jelene, u dvorištu iza zgrade Općine. U prvih šest mjeseci ove godine mobilno reciklažno dvorište  biti će otvoreno jednom mjesečno – svake prve srijede u mjesecu. Kasnije se isto planira premještati po mjesnim odborima kako bi građani, doslovce na kućnom pragu mogli odlagati posebne vrste otpada. Građanima Općine Sveti Križ Začretje na ovaj način omogućeno je besplatno zbrinjavanje posebnih vrsta otpada poput ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, drva koje sadrži opasne tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, starih baterija i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada te ostalih posebnih vrsta otpada. Općina Sveti Križ Začretje posljednjih godina učestalo realizira projekte usmjerene na zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Tako je uvedeno selektivno zbrinjavanje otpada,  uspostavljeni su zeleni otoci, sanirano je zatvoreno odlagalište komunalnog otpada u Pustodolu Začretskom te brojna divlja odlagališta, u što je ukupno uloženo preko 3.000.000,00 kuna. Cilj svih ovih aktivnosti pa i uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta je prvenstveno zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva te doprinijeti općoj zaštiti okoliša  kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš.