Načelnik donio Odluku o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Sveti Križ Začretje

Na temelju članka 66. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13 i 15/14) Općinski načelnik 20.06.2016. donio je Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 2016-2020. koju možete preuzeti OVDJE !