Održan 12. Susret Dječjih vijeća

U organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i domaćina Grada Zaboka te uz suorganizaciju Koordinacijskog odbora akcije „Grad Zabok – prijatelj djece“, Krapinsko-zagorske županije i Društva Naša djeca Zabok, u Zaboku je 3. i 4. 06. 2016. godine održan 12. Susret Dječjih vijeća. U petak, 3.06. održana je Edukacija za nove voditelje Dječjih vijeća u Centru za mlade, a budući da je Općina Sveti Križ Začretje iskazala namjeru za osnivanje Dječjeg vijeća edukciji su prisustvovale  predstavnice Općine Sveti Križ Začretje te Osnovne škole. Nakon međusobnog upoznavanja polaznika, Sanja Škorić iz Dječjeg vijeća Grada Opatije održala je predavanje o aktivnom sudjelovanju djece u lokalnoj zajednici, o Dječjim vijećima, uvjetima za rad, programskim oblicima i sadržajima rada Dječjih vijeća te o ulozi odrasle osobe u Dječjem vijeću. Ova edukacija bila je još jedan poticaj da se pristupi osnivanju Dječjeg vijeća koje će uvelike doprinijeti razvoju i napretku dječjih prava na području Općine Sveti Križ Začretje.