Donacija Hrvatske pošte

Hrvatska pošta d.d. donirala je 3000 kn za opremanje logopedskog kabineta u okviru Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića. Uz novčanu pomoć, logopedski kabinet opremljen je didaktičkim sredstvima i materijalima za poticanje senzomotoričkog, socioemocionalnog i jezičnog razvoja djece. Ovim putem zahvaljujemo HP d.d. za doprinos razvoju i kvaliteti rada logopedskog kabineta, a ujedno i Savjetovališta za roditelje.

tekst i fotografija: Anet Sever