Načelnik donio odluku o planu raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) načelnik Općine Sveti Križ Začretje donio je Odluku o planu raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Sveti Križ Začretje. Odluku možete preuzeti OVDJE !