Čiča miča, počinje priča … u Općinskoj knižnici

Čiča miča - plakat – kopija