Odluka o izborima za Dječje općinsko vijeće

Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje dana 02. ožujka  2017. godine donio je Odluku o objavljivanju datuma i vremena izbora za Dječje općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje, sukladno Odluci o osnivanju Dječjeg Općinskog vijeća Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 20/2016). Izbori će se održati 22. ožujka  2017. godine  u Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje.

Dječje općinsko vijeće osnovati će se u okviru akcije Općina Sveti Križ Začretje-prijatelj djece, a za cilj ima ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta i to:

–          pravo djeteta na slobodno izražavanje mišljenja

–          iznošenja prijedloga odraslima

–          aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.

Zainteresirani mogu saznati više o Dječjem općinskom vijeću Općine Sveti Križ Začretje iz slijedećih odluka:

Odluka o objavljivanju datuma i vremena izbora za Dječje Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje.

Odluka o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Sveti Križ Začretje.