Pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Općinskog vijeća

1

2

3

4