Savjetovalište za roditelje

U okviru Društva „Naša djeca“ Sveti Križ Začretje, 11. listopada 2015. god. otvoreno je i Savjetovalište za roditelje na volonterskoj bazi (u prostoru logopedskog kabineta), čiji rad vode i organiziraju logopedinja Anet Sever i psihologinja Žaklina Vukić. Osnovni cilj te djelatnost savjetovališta jest pružanje stručne pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju od najranije dobi. Otvaranjem savjetovališta željelo se ukazati na potrebu rane intervencije, odnosno ranog prepoznavanja i identifikacije teškoća te dobivanja adekvatne stručne pomoći u što ranijoj dobi djeteta. Svoje stručne usluge, volonterke pružaju svim roditeljima i djeci s raznim teškoćama, bez obzira na prebivalište. Roditelji dobivaju stručnu pomoć i podršku kroz različite oblike rada: obavljaju se logopedske i psihološke procjene, utvrđuje se postojanje teškoća u području jezično-govorno-glasovne komunikacije i psihomotoričkog razvoja; roditelji su savjetovani o adekvatnom poticanju komunikacijskog i jezično-govornog razvoja te dobivaju edukativne materijale za rad kod kuće; savjetovani su o adekvatnim odgojno-obrazovnim postupcima kod kuće; obavljaju se individualne logopedske vježbe; obavljaju se individualni razgovori s djecom školske dobi; učenici se upoznaju s adekvatnim strategijama učenja i organizacijom učenja; roditelji se upućuju u specijalizirane ustanove kako bi dobili odgovarajuću pomoć; kao i drugi oblici pomoći i podrške, u skladu s teškoćama i potrebama djece.

Radno vrijeme savjetovališta će od siječnja 2019. god. biti fleksibilno te će roditelji moći dogovoriti individualnu procjenu/razgovor/savjetovanje bilo koji dan u tjednu, a prema mogućnostima logopeda/psihologa.